De Vlaamse overheid heeft voor de beveiliging van haar kantoren in België en andere Europese landen gekozen voor AEOS-toegangscontrole van Nedap.  Ze heeft een raamcontract, dat start in september, toegekend aan Nedap channel partner G4S. In dit kader zal G4S de technologie van ruim 4000 deuren vervangen door AEOS. Het nieuwe AEOS-systeem zal wel 50 softwaregebruikers hebben en is voorzien van allerlei integraties, waaronder bezoekersbeheer, automatische  nummerplaatherkenning, mobiele lezers en QR-codelezers

Geen lock-ins meer

Deze overeenkomst met G4S vervangt een verbintenis met de vorige leverancier, die in de loop van meerdere opeenvolgende contracten zijn technologie op meer dan 2000 deuren had geïnstalleerd. De Vlaamse overheid was op zoek naar een open systeem dat keuzevrijheid biedt op het vlak integratiemogelijkheden en installateurs.

Eén standaard in heel Europa

Een andere wens van de overheid was om haar systemen en processen te stroomlijnen. Momenteel heeft ze een brede mix aan toegangscontrole systemen in haar verschillende locaties en met AEOS wil ze dit meer standaardiseren.  Bovendien wilde de instantie gaan werken met standaardidentificatiemiddelen die overal in Europa gebruikt worden.

Copyright © Extensa

Uitstekende service en schaalbaarheid

Als grote onderneming met verschillende teams van onder meer projectmanagers, technici en programmeurs, heeft G4S alle capaciteit om een project van deze omvang en complexiteit tot een goed einde te brengen. En dat uiteraard met de uitstekende, snelle service en schaalbaarheid die de Vlaamse overheid verwacht.

Flexibiliteit rondom complexiteit

“We kijken ernaar uit om met G4S en Nedap aan dit project te werken”, aldus Tom Van de Moer van de Vlaamse overheid. “Uit de uitgebreide gesprekken tijdens de aanbestedingsprocedure is voor ons duidelijk geworden dat ze systemen en service van hoge kwaliteit kunnen leveren. AEOS is flexibel genoeg om op elke locatie aan onze eisen te voldoen, hoe hoog ook, en biedt tegelijkertijd één standaard voor onze (inter)nationale processen.”

Meer nieuws