Poland_Grzegorz Kosik
Grzegorz Kosik
Channel Partner Manager

Pandemia koronawirusa (COVID-19) spowodowała, że dla przedsiębiorstw nastały trudne czasy. W celu ochrony pracowników istnieje pilna potrzeba stworzenia działań kryzysowych i podejmowanie szczególnych środków. Niezależnie od tego, czy podejmujesz działania w ramach polityki Twojej firmy czy chcesz stosować się do zaleceń rządu, działania te muszą być zdecydowane i odpowiednie do potrzeb.

Jeśli korzystasz z systemu kontroli dostępu AEOS, masz do dyspozycji kilka funkcji, które stanowią wsparcie przy podejmowaniu środków awaryjnych – zarówno podczas krótkoterminowej dezynfekcji , jak i przez dłuższy okres. System AEOS pomaga w realizowaniu polityki dotyczącej sytuacji awaryjnych przez całkowite lub częściowe ograniczenie dostępu albo izolowanie wszystkich lub niektórych lokalizacji.

 

Zamknięcie określonych lokalizacji

Może zajść konieczność natychmiastowego zamknięcia części, budynku lub terenu. Można tego dokonać, korzystając z harmonogramów zablokowania w systemie AEOS dostępnych w zakładce [Wejście – Konfiguruj Harmonogramy – Blokada]. Opcja ta zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i oznacza, że nikt nie będzie w stanie wejść (lub wyjść), korzystając z przejść wskazanych do zablokowania. Dostęp można przywrócić wyłącznie przez zalogowanie się do aplikacji i wyłączenie harmonogramy blokady.

Może zaistnieć również konieczność zamknięcia obszaru w bardziej kontrolowany sposób – na przykład w czasie gruntownej dezynfekcji, aby zatwierdzony personel mógł wchodzić do budynku i z niego wychodzić. Jeśli budynek ma być zamknięty dla wszystkich z wyjątkiem określonej grupy osób, można utworzyć dodatkowy ‘dzień świąteczny’ w ramach normalnych reguł dostępu [Autoryzacja – Utrzymanie – Święta]. Należy ustawić przedziały czasowe oraz przejścia budynkuktóre chcemy wyłączyć z reguł dostępu, a następnie wybrać opcję dotyczy użytkowników.

W efekcie w okresie zdefiniowanym jako świątecznynikt poza osobami mającymi aktywowaną opcje ‘dostęp podczas świąt’ nie będzie mieć dostępu do tych przejść. Jeśli istnieje konieczność przedłużenia tego okresu, wystarczy edytować datę ‘okresu świątecznego’

W celu wyłączenia tego ustawienia należy wyłączyć lub usunąć ’okres świąteczny’. Wyżej wspomniane funkcje „Blokada” i „Święta” to standardowe funkcje systemu AEOS i można je łatwo włączać, aktualizować i wyłączać.

 

Zarządzanie poziomami bezpieczeństwa

Innym sposobem ograniczenia dostępu dla wszystkich z wyjątkiem ekipy sprzątającej jest np. skonfigurowanie funkcji Poziomy Bezpieczeństwa systemu AEOS. Pozwala to na tworzenie scenariuszy, w ramach których zezwala lub nie zezwala się na dostęp do określonych obszarów dla określonych grup osób w konkretnych sytuacjach. Można skorzystać z takiego sposobu na przykład podczas sytuacji kryzysowych lub w przypadku sytuacji zagrożenia.

W celu zastosowania skonfigurowanego scenariusza należy go ręcznie aktywować. Nie jest on ograniczony czasowo. Istnieje więc na przykład możliwość utworzenia scenariusza, w ramach którego tylko ekipa sprzątająca ma prawo wejścia i wyjścia.

Dowiedz się więcej o poziomach bezpieczeństwa. 

 

Twórz własne reguły

W systemie AEOS można skorzystać z rdzenia reguł w celu automatycznej aktualizacji praw dostępu na podstawie informacji z powiązanych baz danych, np. systemu HR. W systemie HR może widnieć na przykład informacja, że pracownik jest zagrożony zakażeniem SARS-CoV-2 i nie może pojawiać się w pracy przez określony czas. Jeśli system AEOS jest podłączony do systemu HR, odpowiednio zareaguje i odmówi dostępu tej osobie w zdefiniowanym okresie.

Dowiedz się więcej na temat rdzenia reguł w systemie AEOS.

 

Zbieranie istotnych informacji

System kontroli dostępu AEOS zapewnia szereg informacji, które można wykorzystać pod kątem zadbania o bezpieczeństwo pracowników, gości jak i podwykonawców. Rozbudowana funkcja raportowania pozwala sprawdzić kto, gdzie oraz kiedy przebywał w danym budynku, umożliwiając podejmowanie w pełni przemyślanych decyzji.

Dowiedz się więcej o funkcji raportowania systemu AEOS.

 

System AEOS dba o bezpieczeństwo

System kontroli dostępu AEOS to rozbudowane narzędzie, które zapewnia wsparcie dla osób i firm oraz realizację polityk dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasach kryzysu i i sytuacjach nadzwyczajnych.

Więcej informacji o systemie AEOS można uzyskać, kontaktując się z Nedap lub z lokalnym partnerem Nedap Channel Partner.

Dowiedz się więcej o funkcji raportowania systemu AEOS

More news