Szybki rozwój technologii rozpoznawania biometrycznego sprawił, że biometrię zaczęto w dużym stopniu wykorzystywać w naszym codziennym życiu. Odblokowujemy telefony odciskiem palca i weryfikujemy transakcje bankowe przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy. Biometrię stosuje się również, częściej niż do tej pory, do kontroli dostępu fizycznego, na przykład przy otwieraniu drzwi za pomocą odcisku palca, rozpoznawania twarzy lub układu żył, a także kart dostępu.

Biometria dla większej wygody

W porównaniu z kartami dostępu stosowanymi do identyfikacji, biometria może zapewnić lepsze wyniki. Kartę można zapodziać lub o niej zapomnieć, ale swojego palca lub twarzy nigdy nie zostawimy w domu ani nie zgubimy. Obecnie najpowszechniej stosowaną technologią identyfikacji biometrycznej jest rozpoznawanie odcisków palców. Wynika to z niskich kosztów przy stosunkowo dużej dokładności.

Rozpoznawanie twarzy lub rozpoznawanie tęczówki z dużej odległości również zapewnia dostęp bez użycia rąk. Twarz lub tęczówka jest rozpoznawana, gdy tylko znajdziesz się w zasięgu czujnika. Drzwi otwierają się, gdy idziesz w ich kierunku bez konieczności przystawiania karty lub palca.

Biometia w celu wzmocnienia bezpieczeństwa

Uważa się, że biometia jest lepszym sposobem weryfikacji tożsamości niż weryfikacja kodem PIN. W przeciwieństwie do biometrii PIN można zapomnieć lub udostępnić innym osobom. Dlatego w środowiskach wysokiego bezpieczeństwa często wykorzystuje się biometię jako bezpieczniejszy sposób weryfikacji tożsamości, oprócz kart dostępu.

Obszary, które warto wziąć pod uwagę

Mimo że biometria ma wiele zalet, jej stosowanie wiąże się z pewnymi wątpliwościami, a nawet potencjalnymi zagrożeniami.

 • Dokładność
  Technologia rozpoznawania biometrycznego zapewnia wysokie prawdopodobieństwo identyfikacji osób. Nie może jednak zapewnić stuprocentowej dokładności – niezależnie od tego, czy rozpoznawany jest odcisk palca, układ żył, czy twarz. Każda technologia rozpoznawania biometrycznego ma swój własny wskaźnik fałszywej akceptacji i fałszywego odrzucenia. Co do zasady rozpoznawanie na podstawie tęczówek jest najdokładniejszym rozwiązaniem. Następne w kolejności są odpowiednio: rozpoznawanie na podstawie żył, odcisków palców i twarzy. Istnieją również zewnętrzne czynniki, które wpływają na dokładność, np. światło słoneczne i jakość oraz czystość czujnika.
 • Prywatność
  Biometrię klasyfikuje się jako wrażliwe dane osobowe według rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dlatego ważne jest, aby informacje biometryczne wykorzystywać i przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. W niektórych krajach nie wolno na przykład przechowywać jakichkolwiek danych biometrycznych w centralnych bazach danych.
 • Nieskuteczny zapis
  Niewielkiej liczby osób nie można zarejestrować przy użyciu niektórych technologii rozpoznawania biometrycznego ze względu na takie czynniki, jak suche palce, niewyraźne odciski palców, choroby oczu lub zbyt ciemne tęczówki. W przypadku zastosowań wykorzystywanych przez wiele osób często lepiej jest stosować kilka różnych technologii biometrycznych.
 • Wykrywanie żywotności
  Przedstawienie zdjęcia odcisku palca lub twarzy może oszukać niektóre urządzenia biometryczne i w ten sposób stwarzać okazję do naruszenia bezpieczeństwa. Aby temu zapobiec, należy wybrać urządzenie biometryczne, które potrafi wykryć, czy okazany identyfikator pochodzi od żywej osoby, czy też nie.

Wybór

Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane technologie rozpoznawania biometrycznego w systemach kontroli dostępu fizycznego i porównuje ich właściwości.

Dokładność Cena Komfort Higiena (rozwiązanie bezdotykowe) Szybkość
Czujnik optyczny na odcisk palca 2D ** * *** * ***
Czujnik multispektralny na odcisk palca 2D *** ** *** * ***
Odcisk palca 3D **** *** *** *** **
Odcisk kilku palców *** **** *** *** ****
Układ żył palca *** ** *** * ***
Układ żył dłoni **** *** *** *** **
Rozpoznawanie twarzy 2D * *** **** *** *
Rozpoznawanie twarzy 3D **** **** **** *** *
Rozpoznawanie tęczówki ***** **** ** *** *
Rozpoznawanie tęczówki z odległości **** ***** **** *** **

* oznacza najniższą wartość, a ***** oznacza najwyższą wartość

Wykrywanie żywotności i wykrywanie oszustw to często dodatkowo wdrażane funkcje obok podstawowych technologii rozpoznawania biometrycznego. Powszechnie stosowane technologie wykrywają ciepło, fakturę i aktywny przepływ krwi badanych części ciała, a nawet chód. Niektóre systemy rozpoznawania biometrycznego weryfikują tożsamość za pomocą co najmniej jednej technologii detekcji, podczas gdy inne w ogóle nie weryfikują tożsamości ze względu na utrzymanie kosztów na niskim poziomie. Dlatego warto dokładnie wybrać system na podstawie różnych prawdopodobnych scenariuszy.

Aby spełnić lokalne przepisy dotyczące prywatności, matryce biometryczne czasami muszą być przechowywane na kartach dostępu, a nie w osobnej bazie danych. Oznacza to, że każda osoba posiada własne matryce biometryczne. Jeżeli ktoś zgubi swoją kartę lub jeśli karta zostanie skradziona i zniszczona, tylko ta osoba będzie poszkodowana. Minimalizuje to ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, ale również oznacza, że biometię można stosować wyłącznie do weryfikacji – identyfikacji dokonuje się na podstawie karty dostępu.

W wyniku ograniczeń związanych z przechowywaniem na karcie dostępu można zapisać jedną lub dwie matryce biometryczne. W porównaniu z matrycami przechowywanymi centralnie matryce na kartach mają często niższą rozdzielczość, co utrudnia porównywanie właściwości. Zapisywanie matryc biometrycznych na kartach może być wystarczające w przypadku weryfikacji 1:1, ale z pewnością obniża dokładność dopasowania.

Co do zasady 95% użytkowników systemów kontroli dostępu, którzy wybierają systemy biometryczne decydują się na rozwiązanie wykrywania odcisku palca 2D, głównie z uwagi na niską cenę. Wśród czujników odcisku palca 2D, czujniki wielospektralne są często lepszym wyborem niż czujniki optyczne – są nieco droższe, ale oferują większą dokładność i lepsze działanie. W środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa rozpoznawanie tęczówki zapewnia najlepszą dokładność. Następne w kolejności są: rozpoznawanie żył dłoni i rozpoznawanie odcisku palca 3D.

Rozwiązania z zakresu rozpoznawania twarzy i odcisków wielu palców są najczęściej stosowane w szpitalach, ale mają zwykle wyższą cenę.

Co oferuje AEOS

Jako otwarta platforma AEOS opublikowała Biometric Restful API i Device Integration Protocol, dzięki czemu wiele systemów biometrycznych może z łatwością integrować się z AEOS.

 • Interfejs biometryczny AEOS zapewnia prywatność
  Żadne dane osobowe nie są domyślnie synchronizowane między AEOS i systemami biometrycznymi. Dane synchronizują się wtedy, gdy użytkownik je aktywuje.
 • Interfejs biometryczny AEOS jest bezpieczny
  Cała komunikacja IP między AEOS a zintegrowanymi systemami biometrycznymi jest bezpieczna.
 • AEOS integruje się z różnymi systemami biometrycznymi
  Dostępna jest szeroka gama technologii biometrycznych w różnych przedziałach cenowych, które można zintegrować z AEOS, w tym rozwiązania rozpoznawania odcisku palca 2D i 3D oraz rozpoznawania tęczówki i układu żył dłoni. Ściśle współpracujemy z TBS, Idemia, Suprema, Recogtech, IEVO i Icognize nad przyszłymi integracjami.

Security for life

Nasza praca nad integracjami biometrycznymi z AEOS to świetny przykład naszej filozofii „Security for life”. Dla nas bezpieczeństwo to nie tylko technologia, chodzi o ludzi i sposób, w jaki przebiega ich codzienne życie. Wierzymy, że odpowiednia kontrola dostępu może wykluczyć lub zmniejszyć wszelkie obawy lub niedogodności związane z bezpieczeństwem. A co za tym idzie, pozwolić ludziom żyć pełnią życia – to jest to, co nazywamy Security for life.

Chcesz dowiedzieć się więcej o integracji biometrii z AEOS celem osiągnięcia zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Twojej organizacji?

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozpoznawaniu biometrycznym?

Pobierz nasz arkusz integracyjny dotyczący biometrii i AEOS.