Zanim zastanowimy się, czy lepiej wybrać scentralizowaną czy zdecentralizowaną kontrolę dostępu, najpierw wyjaśnijmy, co rozumiemy pod podjęciem kontroli dostępu. Mówimy o systemie lub systemach fizycznych, które kontrolują, kto wchodzi na teren obiektów, budynków, pomieszczeń i gabinetów – oraz kiedy może mieć dostęp.

Wiele systemów kontroli dostępu działa na podstawie kart, które użytkownicy przykładają do czytników – z różnym poziomem ustawień bezpieczeństwa dla pracowników, wykonawców i gości. Coraz więcej systemów fizycznej kontroli dostępu wykorzystuje cechy biometryczne do identyfikowania ludzi lub weryfikowania, czy są osobami, za które się podają.

 

Na czym polega zdecentralizowana kontrola dostępu?

Zdecentralizowana kontrola dostępu ma miejsce wtedy, gdy masz więcej niż jedną lokalizację do ochrony, a niektóre lub wszystkie obiekty działają na własnych systemach kontroli dostępu. Nie masz jednej ujednoliconej polityki i systemu kontroli dostępu.

Często jest to związane z lokalizacjami firmy w różnych krajach, z których każda ma własne, autonomiczne zarządzanie i budżet zabezpieczeń. Albo jeżeli firma nabyła inne spółki, które nadal korzystają ze swoich wcześniejszych systemów kontroli dostępu.

 

Wyzwania związane z decentralizacją

Tak jak ze wszystkim, co jest zdecentralizowane, w przypadku zdecentralizowanej kontroli dostępu kluczowym wyzwaniem jest kontrola kosztów i efektywność. Nawet takie kwestie, które powinny być proste – na przykład ustawienie praw dostępu – bywają trudne, czasochłonne i kosztowne.

W przypadku zarządzania ryzykiem dodatkową trudnością jest także ocena, czy wszystkie zdecentralizowane systemy kontroli dostępu spełniają standardy korporacyjne firmy. Nie wspominając już o przepisach prawa i regulacjach obowiązujących w każdej lokalizacji. Zarządzanie, kontrola i zgodność to kluczowe aspekty kontroli dostępu, z których każdy może być utrudniony, jeżeli kontrola dostępu nie jest scentralizowana.

Często ograniczona jest także wygoda i ciągłość marki, szczególnie gdy pracownicy i goście są zmuszeni do przestrzegania różnych procedur kontroli dostępu w różnych obiektach i nie mogą swobodnie przemieszczać się między budynkami. W naszym coraz bardziej międzynarodowym świecie często ważnym wymogiem jest, aby ludzie mogli uzyskać dostęp do budynków na różnych kontynentach, używając jednej karty. To może być trudne albo wręcz niemożliwe do osiągnięcia przy zdecentralizowanej kontroli dostępu.

 

Na czym polega scentralizowana kontrola dostępu?

Scentralizowana kontrola dostępu to posiadanie jednego ujednoliconego systemu dla wszystkich lokalizacji – nawet na terenie kilku krajów. Dostępna jest jedna globalna polityka bezpieczeństwa i centralnie zarządzany system.

 

Wyzwania związane z centralizacją kontroli dostępu

Choć scentralizowana kontrola dostępu przynosi mnóstwo korzyści, nie jest całkowicie pozbawiona wyzwań. Musisz na przykład sprawdzić, czy wybrany system kontroli dostępu umożliwi łatwe dodawanie nowych lokalizacji. Potrzebujesz też możliwości dostosowania systemu do lokalnych potrzeb każdej lokalizacji, jednocześnie przestrzegając globalnej polityki firmy.

Sama skala i poziom złożoności ujednolicenia międzynarodowego bezpieczeństwa również mogą przytłaczać. Często trzeba się borykać z zarządzaniem różnymi kulturami, językami, przepisami i wieloma innymi aspektami. Dlatego właśnie stworzyliśmy nasz globalny program dla klientów. Zadaniem tego programu jest wyeliminowanie obciążeń związanych z uproszczeniem zabezpieczeń dla firm międzynarodowych przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z dobrze zaplanowanej, scentralizowanej kontroli dostępu.

 

Efektywna centralizacja z globalnym programem dla klientów

Globalny program dla klientów oferuje efektywne kosztowo ramy do sprawnej centralizacji i standaryzacji kontroli dostępu we wszystkich budynkach firmy, niezależnie od ich lokalizacji na całym świecie. Oferujemy centralny serwer i zajmujemy się centralnym zarządzaniem projektami oraz lokalną koordynacją przy wsparciu naszej sieci partnerów instalacyjnych i serwisowych.

Jest to program stosowany przez duże organizacje na całym świecie do uproszczenia wdrożenia na międzynarodowym szczeblu i utrzymania AEOS – naszego systemu kontroli dostępu.

 

Kontrola dostępu dostosowana do centralizacji

AEOS to system na bazie oprogramowania, co sprawia, że jest idealny do scentralizowanej kontroli dostępu. Wszystkie lokalizacje są połączone z jednym serwerem, dzięki czemu możesz zarządzać globalnym bezpieczeństwem swojej firmy z jednego miejsca. Możesz dbać o przestrzeganie globalnej polityki bezpieczeństwa firmy oraz zapewnienie zarówno bezpieczeństwa, jak i lokalnej zgodności w każdej lokalizacji.

Ponieważ AEOS jest zarządzany z poziomu przeglądarki, można łatwo dodawać lub dostosować funkcjonalności, przydzielać i zmieniać prawa dostępowe oraz konfigurować lub zmieniać kontrolę dostępu dla każdej lokalizacji przez Internet. System oferuje także elastyczność łatwego skalowania systemu, ponieważ dodawanie nowych lokalizacji i integrowanie innych systemów jest proste.

 

Zalety scentralizowanej kontroli dostępu

Centralizacja kontroli dostępu przynosi szereg dalekosiężnych korzyści. Są to między innymi:

  • Większa mobilność i wygoda – ludzie mogą mieć dostęp do dowolnej lokalizacji firmy (do których mają prawo dostępu) przy użyciu tylko jednej karty lub identyfikatora.
  • Poprawa efektywności – możesz znacznie ograniczyć liczbę godzin potrzebnych na zarządzanie i obsługę systemu.
  • Oszczędność kosztów – masz tylko jeden system do skonfigurowania i utrzymania, a inwestując w niego, możesz korzystać z ekonomii skali.
  • Przyszłościowe podejście – mając tylko jeden system, możesz łatwiej dbać o jego aktualność oraz dostosowywać go do przyszłych potrzeb i zagrożeń.

Z naszej perspektywy scentralizowany system kontroli dostępu jest zawsze preferowany – niezależnie od tego, czy masz tylko dwie lokalizacje w tym samym mieście czy setki obiektów na całym świecie.

Dowiedz się więcej o naszym globalnym programie dla klientów, pomagającym firmom międzynarodowym w ujednoliceniu kontroli dostępu na całym świecie. Możesz też pobrać informację o naszym globalnym programie dla klientów.

Chcesz więcej informacji?

Pobierz broszurę!