Nasze aplikacje i urządzenia korzystają z komponentów open source. Możesz znaleźć więcej informacji na ten temat w naszych aplikacjach i dokumentacji. W projektach open source, kod źródłowy i informacje licencyjne są dostępne na żądanie.

Questions

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zadać pytania, skontaktuj się z opensource@nedapsecurity.com