System kontroli dostępu to element zabezpieczenia technicznego stosowany najczęściej w zakładach przemysłowych, obiektach infrastruktury krytycznej i biurowcach. Coraz częściej kontrola dostępu używana jest także do zapewnienia bezpieczeństwa w mniejszych budynkach i na prywatnych posesjach. Jakie wyróżnia się rodzaje systemów kontroli dostępu i czego można od nich oczekiwać?

Kto i kiedy wszedł do gabinetu dyrektora lub firmowego magazynu? Które pomieszczenia w biurowcu może odwiedzić pracownik, a które serwis sprzątający? Przed czyim samochodem otworzy się brama w garażu, a w jakich godzinach będzie mógł wjechać przez szlaban na teren zakładu? – odpowiedzi na te pytania stanowią najbardziej podstawową definicję kontroli dostępu. Dziś jego najważniejsze funkcje są doskonale znane, a firmy coraz częściej przekonują się o tym, że systemy kontroli dostępu oferują także wiele innych korzyści, w tym poprawę efektywności procesów biznesowych i zarządzania obiektem.

System kontroli dostępu – główne założenia

Gdy mówimy o systemie kontroli dostępu fizycznego, zazwyczaj mamy na myśli system zabezpieczeń elektronicznych. Korzysta on z identyfikatora – np. karty dostępu upoważniającej do wejścia do konkretnego obszaru. Może rejestrować informacje o tym, kto, gdzie i kiedy uzyskał dostęp – dzięki temu jest to cenne źródło wiedzy na temat sposobu korzystania z budynków i obiektów.

Kontrola dostępu – klucz do sukcesu

Tradycyjne klucze mechaniczne to najprostsza forma zabezpieczenia fizycznego, stosowana powszechnie w domach i w mniejszych organizacjach. Tego rodzaju zabezpieczenia nie nazwiemy na pewno systemem kontroli dostępu, a jedynie kontrolą dostępu. Korzystanie z kluczy mechanicznych ma jednak wiele wad i ograniczeń:

 • Zgubienie klucza rodzi liczne komplikacje
  Gdy pracownik zgubi klucz do biura, właściciel firmy jest zmuszony wymienić zamek, aby mieć pewność, że nikt nieupoważniony nie użyje znalezionego klucza. Nowe klucze otrzymać muszą wówczas wszyscy, którzy dotychczas mieli dostęp do pomieszczenia – to generuje spore koszty.
 • Klucze nie zostawiają śladu
  Gdy jedynym zabezpieczeniem dostępu do budynku jest klucz, nie można sprawdzić, kto i kiedy z niego skorzystał. Nie wiadomo, czy posługiwał się nim pracownik czy inna osoba. Nie ma także informacji o tym, którego dnia i o której godzinie ktoś wszedł do obiektu.
 • Klucze są niewygodne
  Jeśli pracownik ma dostęp nie do jednego miejsca, ale do kilku lokalizacji – do każdego pomieszczenia potrzebuje osobnego klucza. Zapamiętanie, który z nich otwiera poszczególne drzwi, może być trudne, a etykietowanie stanowi z kolei zbyt duże zagrożenie dla bezpieczeństwa.

System kontroli dostępu – bezpiecznie i wygodnie

Podstawowym celem elektronicznych systemów kontroli dostępu jest bezpieczeństwo. Nie mniej ważna jest również wygoda i dodatkowe korzyści z ich stosowania.

System kontroli dostępu zarządza:

 • Osobami, które otrzymują dostęp – możesz zezwolić na automatyczny dostęp dla pracowników, a jednocześnie ustalić, że goście powinni po przybyciu do firmy zgłosić się do recepcji.
 • Drzwiami – możesz zdecydować, że tylko niektóre osoby mogą wchodzić do określonych obszarów obiektu (np. wstęp do laboratoriów zastrzeż tylko dla techników, a drzwi serwerowni otworzą się tylko przed informatykiem).
 • Godzinami, w których dostęp jest otwarty – nowi pracownicy czy personel niższego szczebla często otrzymuje dostęp do budynku w określonym czasie wynikającym z grafiku pracy. Personel wyższego szczebla może z kolei wchodzić do biura o dowolnej porze.
 • Warunkami, na podstawie których przydzielany jest dostęp – możesz skonfigurować system w taki sposób, aby wykonawcy mieli dostęp tylko po okazaniu certyfikacji.

Odpowiedni system kontroli dostępu umożliwia ustawienie właściwych parametrów dla każdej osoby oddzielnie, co znacząco wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Jest przy tym wygodny, bo nadane uprawnienia można szybko i łatwo aktualizować. Zarządzający systemem widzi, kto, gdzie i kiedy uzyskał dostęp do konkretnej przestrzeni, a dzięki temu w razie zdarzenia łatwiej może ustalić, kto mógł w nim uczestniczyć.

Kontrola dostępu – wszystko na jedną kartę?

Karty dostępu to nadal najczęstsze identyfikatory stosowane w systemach kontroli dostępu. Użytkownik przystawia kartę do czytnika, a jeżeli wszystkie warunki zapisane w systemie kontroli dostępu są spełnione, może wejść. Dostępne są jednak także inne opcje – część z nich oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa.

Główne metody identyfikacji w kontroli dostępu to:

 • „coś, co masz ze sobą” – np. karta dostępu, identyfikator lub inne oznaczenie identyfikacyjne;
 • „coś, co znasz” – np. PIN lub hasło;
 • „cecha własna” – identyfikatory biometryczne, np. odczyt odcisku palca lub rozpoznawanie tęczówki oka.

Każda metoda identyfikacji ma wady i zalety, a ich wybór zależy od oczekiwań i warunków konkretnego wdrożenia. Projektując system kontroli dostępu można wybrać jedną metodę do drzwi zewnętrznych, a inną – do wewnętrznych. Aby podwyższyć standardy bezpieczeństwa, można także połączyć dwie różne metody, gdzie pierwsza identyfikuje użytkownika, a druga służy do jego weryfikacji. Przykładowo w przypadku pomieszczenia, w którym znajdują się cenne towary, można wymagać użycia karty dostępowej do identyfikacji, a następnie podania kodu PIN lub uwierzytelnienia odciskiem palca do weryfikacji.

Kontrola dostępu bardziej efektywna dzięki integracji

W przyznawaniu uprawnień w kontroli dostępu dla poszczególnych pracowników zazwyczaj uczestniczą różne działy firmy – są to najczęściej piony: HR, zarządzania obiektem i IT, a także dział bezpieczeństwa. Często zdarza się również, że każdy z nich ma swój system, który działa niezależnie. Jest to jednak nieefektywne i może prowadzić do błędów, których konsekwencją bywa istotną luką w zabezpieczeniu. Aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa i efektywność, należy dostosować te wszystkie systemy. System kontroli dostępu, który może integrować się z innymi systemami, może połączyć wszystko w jedną całość.

System kontroli dostępu online

AEOS to pierwszy na świecie system kontroli dostępu na bazie oprogramowania. Jest on obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu – aby kontrolować i monitorować sytuację – możesz zalogować się z dowolnego miejsca na świecie. Aby dodać kolejne funkcjonalności do systemu, wystarczy wybrać dodatkowe opcje w oprogramowaniu.

Ponieważ AEOS jest zbudowany na bazie otwartych standardów, może być zintegrowany z wieloma innymi technologiami, w tym z systemami monitoringu wizyjnego i czytnikami biometrycznymi. Oferuje także elastyczne i łatwe skalowanie, dzięki czemu system kontroli dostępu można rozwijać odpowiednio do potrzeb.

Kompleksowe bezpieczeństwo – system kontroli dostępu AEOS

System kontroli dostępu AEOS jest kompleksowo chroniony przed ryzykiem wystąpienia cyberataków. Zastosowane w nim zabezpieczenia łączą najnowsze metody szyfrowania i silnego uwierzytelniania – wszystko po to, by osiągnąć możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji między wszystkimi elementami systemu. Bez takiej ochrony system kontroli dostępu mógłby stać się najsłabszym ogniwem w sieci i umożliwić dostęp do danych, które stanowią cenne zasoby firmy.

 

Aby sprawdzić, jak kontrola dostępu może pomóc Twojej firmie, zajrzyj na nasz blog!

Chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli dostępu AEOS?

Pobierz naszą broszurę dotyczącą kontroli dostępu