TOP

Na bardzo podstawowym poziomie kontrola dostępu to sposób kontrolowania, kto i kiedy wchodzi do danej lokalizacji. Wchodząca osoba może być pracownikiem, serwisantem lub gościem. Może poruszać się pieszo, samochodem lub innym środkiem transportu. Lokalizacją, do której wchodzi, może być na przykład teren, budynek, pomieszczenie lub gabinet.

Nazywamy to kontrolą dostępu fizycznego dla odróżnienia od kontroli dostępu, która uniemożliwia ludziom wejście do przestrzeni wirtualnej – na przykład przy logowaniu do sieci komputerowej. A chociaż jednym z jej głównych zastosowań jest zwiększenie bezpieczeństwa, system kontroli dostępu fizycznego może oferować także wiele innych korzyści, w tym poprawę efektywności procesów biznesowych i zarządzania obiektem lub budynkiem.

 

Główne założenia systemu kontroli dostępu.

Mówiąc o systemie kontroli fizycznego dostępu, zwykle mamy na myśli system zabezpieczeń elektronicznych. Taki system zazwyczaj korzysta z identyfikatora, na przykład karty dostępu upoważniającej do wejścia do konkretnego obszaru. A ponieważ może rejestrować, kto, gdzie i kiedy uzyskał dostęp, system może dostarczać cennych danych ułatwiających monitorowanie sposobu korzystania z budynków i obiektów.

 

Dlaczego warto korzystać z systemu kontroli dostępu zamiast kluczy?

Klucze mechaniczne to najprostsza forma kontroli dostępu fizycznego, stosowana przez wiele mniejszych organizacji. Korzystanie z kluczy mechanicznych ma jednak kilka wad i ograniczeń nawet dla małej firmy. Poniżej opisano niektóre problemy związane z używaniem kluczy.

 • Ludzie gubią klucze
  Gdy ktoś zgubi klucz, trzeba wymienić zamek, aby mieć pewność, że nikt nieupoważniony nie użyje zgubionego klucza. Wtedy trzeba wręczyć klucze wszystkim osobom, które muszą mieć dostęp do tych drzwi.
 • Klucze nie zostawiają śladu
  Nie można sprawdzić, czy i kiedy ktoś użył klucza, więc nie wiadomo, kto wszedł do budynku i o której godzinie.
 • Klucze są niewygodne
  If someone needs to enter many different buildings and rooms, they’ll need a large number of keys, which are inconvenient to carry and use. It can be difficult to remember which key is for which door, but it’s too much of a security risk to label them.

 

Większa kontrola i bezpieczeństwo

Korzystając z elektronicznego systemu kontroli dostępu, unikasz wad korzystania z kluczy mechanicznych, a ponadto zyskujesz znacznie większą kontrolę.

System zarządza:

 • Osobami posiadającymi dostęp;
  Możesz na przykład zezwolić na dostęp automatyczny tylko dla pracowników. Jednocześnie możesz zdecydować, że goście i wykonawcy powinni zgłosić się do recepcji po przybyciu.
 • Drzwiami, do których osoby te mają dostęp;
  Możesz zdecydować, że tylko niektóre osoby mogą wchodzić do określonych obszarów. Na przykład wstęp do laboratoriów zastrzegasz tylko dla swoich techników.
 • Godzinami, w których mają dostęp;
  Wykonawcy i młodszy personel mogą mieć dostęp tylko podczas swojej standardowej zmiany, a personel wyższego szczebla może wchodzić do budynku o dowolnej godzinie.
 • Warunkami, na podstawie których przydzielany jest dostęp.
  Możesz na przykład skonfigurować system w taki sposób, aby wykonawcy mieli dostęp tylko po okazaniu certyfikacji.

Poziom kontroli zwiększa dodatkowo to, że dobry system kontroli dostępu umożliwia ustawienie tych parametrów dla każdej osoby. Możesz też szybko i łatwo je zaktualizować, gdy tylko tego potrzebujesz.

Widzisz też, kto, gdzie i kiedy uzyskał dostęp, dzięki czemu w razie zdarzenia łatwiej jest ustalić, kto mógł w nim uczestniczyć.

 

Różne identyfikatory dla rozwiązań kontroli dostępu

Karty dostępu to nadal najczęstsze identyfikatory stosowane w systemach kontroli dostępu. Użytkownik przystawia kartę do czytnika, a jeżeli wszystkie warunki zapisane w systemie są spełnione, może wejść.

Dostępne są jednak także inne opcje oprócz kart, a niektóre oferują wyższy poziom bezpieczeństwa.

Główne metody identyfikacji to:

 • Coś, co masz ze sobą – na przykład karta dostępu, identyfikator lub inne oznaczenie identyfikacyjne.
 • Coś, co znasz – na przykład PIN lub hasło.
 • Cecha własna – identyfikatory biometryczne, np. odcisk palca lub rozpoznawanie tęczówki.

Każda metoda identyfikacji ma swoje wady i zalety, dlatego wybór zależy od sytuacji. Możesz na przykład wybrać jedną metodę do drzwi zewnętrznych, a inną metodę do drzwi wewnętrznych.

Aby zwiększyć standardy bezpieczeństwa, można także połączyć dwie różne metody identyfikacji, a tym samym zastosować weryfikację – pierwsza metoda identyfikuje użytkownika, a druga służy do jego weryfikacji. W przypadku pomieszczenia, w którym znajdują się cenne towary, możesz wymagać użycia karty dostępowej do identyfikacji, a następnie podania kodu PIN lub uwierzytelnienia odciskiem palca do weryfikacji.

 

Poprawa efektywności dzięki integracji

W decyzjach dotyczących dostępu do różnych obszarów zazwyczaj uczestniczą różne działy. Mogą to być działy HR, zarządzania obiektami i IT, a także bezpieczeństwa. Często takie działy mają własny system, który działa niezależnie. Jest to jednak nieefektywne i może prowadzić do błędów, które mogą stwarzać istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i efektywność, należy dostosować wszystkie systemy. System kontroli dostępu, który może integrować się z innymi systemami, może połączyć wszystko w całość.

 

System kontroli dostępu online

AEOS to pierwszy system kontroli dostępu na bazie oprogramowania na świecie. System jest obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu możesz zalogować się z dowolnego miejsca, aby kontrolować i monitorować dostęp. Aby dodać kolejne funkcjonalności do systemu, wystarczy wybrać dodatkowe opcje z naszego oprogramowania do kontroli dostępu.

Ponieważ AEOS jest zbudowany na standardach otwartych, może być zintegrowany z szeregiem innych technologii, łącznie z monitoringiem wideo i czytnikami biometrycznymi. Oferuje także elastyczność łatwego skalowania, dzięki czemu możesz rozwijać system kontroli dostępu odpowiednio do swoich potrzeb.

 

Kompleksowe bezpieczeństwo dla AEOS

Niedawno wprowadziliśmy także kompleksowe zabezpieczenia dla AEOS, aby chronić system przed groźbą cyberataków. Zabezpieczenia łączą najnowsze informatyczne zasady szyfrowania i silnego uwierzytelnienia w celu osiągnięcia bezpiecznej komunikacji między wszystkimi elementami systemu. Bez takiej ochrony system kontroli dostępu może stać się najsłabszym ogniwem w sieci firmy, umożliwiając uzyskanie dostępu do cennych zasobów, jakimi są dane firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o AEOS?

Aby sprawdzić, jak kontrola dostępu może pomóc Twojej firmie, zajrzyj na nasz blog na temat często pomijanych zalet kontroli dostępu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli dostępu AEOS?

Pobierz naszą broszurę dotyczącą kontroli dostępu