Przegląd ma na celu zapewnić sprawne działanie systemu kontroli dostępu. Nie ulega wątpliwości, że znasz swoją organizację, rozumiesz potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i podejmujesz niezbędne kroki w celu ochrony swojego przedsiębiorstwa. Ale czy masz stuprocentową pewność, że nic nie umknęło Twojej uwadze?

Kwestie bezpieczeństwa stały się bardzo złożone, przez co zwiększyły się wymagania dotyczące zespołu ds. bezpieczeństwa. Do oczekiwań należy ochrona podstawowych procesów biznesowych, wsparcie w zakresie przyjmowania odwiedzających, przeprowadzanie oceny ryzyka i zadbanie o kwestie zachowania zgodności. A jednocześnie śledzenie zmian w budynkach i statusach pracowników oraz wdrażanie systemów i procedur bezpieczeństwa.

Identyfikacja i wskazywanie problemów

Często potencjalne problemy związane z fizycznym bezpieczeństwem można szybko zidentyfikować. Istnieje wiele prostych usprawnień, które mogą zwiększyć wydajność i skuteczność systemów i procesów bezpieczeństwa.

Niektóre problemy łatwo zidentyfikować, ale są też takie, które wymagają eksperckiego oka. Wiele z nich wymaga na przykład analizy obejmującej specjalistyczne wskaźniki, takie jak ocena najniższych uprawnień, podział obowiązków lub weryfikacja zgodności.

Przejrzyste raportowanie

Regularne przeglądy są niezbędne do zapewnienia i utrzymania skuteczności systemu kontroli fizycznego dostępu. Jednak potrzebna jest przejrzystość dotycząca kroków, które należy podjąć w celu rozwiązania problemów. Nasz raport z przeglądu, przeznaczony dla kierownictwa np. CSO, zapewnia transparentność środowiska bezpieczeństwa fizycznego.

Nedap Przegląd