Szybki rozwój technologii rozpoznawania biometrycznego spowodował coraz częstsze stosowanie systemów bezpieczeństwa biometrycznego do kontroli dostępu fizycznego. Nie tylko w miejscach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń, ale także w środowiskach potrzebujących niższego poziomu bezpieczeństwa, takich jak kompleksy biurowe. To otwiera szereg nowych możliwości w zakresie zwiększenia ochrony ludzi, miejsc i dobytku, jednocześnie oferując także bardziej przyjazne w obsłudze metody identyfikowania osób.

Czym jest bezpieczeństwo biometryczne?

Polega na to na wykorzystywaniu oprogramowania do zabezpieczeń biometrycznych w celu automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich zachowania lub cech biologicznych. Technologią biometryczną, która jest obecnie najczęściej stosowana do kontroli dostępu fizycznego, jest rozpoznawanie odcisku palca. Wśród czujników odcisku palca 2D czujniki wielospektralne są często lepszym wyborem niż czujniki optyczne. Są nieco droższe, ale oferują większą dokładność i lepsze działanie.

Do innych identyfikatorów należą: żyły palców, żyły dłoni, twarze i tęczówki. W środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa rozpoznawanie tęczówki zapewnia najlepszą dokładność. Następne w kolejności jest rozpoznawanie żył dłoni. Niektóre systemy rozpoznawania biometrycznego weryfikują tożsamość za pomocą co najmniej jednej technologii detekcji, a inne w ogóle nie weryfikują tożsamości ze względu na koszty.

 

Jakie korzyści oferują systemy zabezpieczeń biometrycznych?

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa

Jedną z kluczowych zalet urządzeń oferujących zabezpieczenia biometryczne jest pomoc w zwiększeniu ochrony. Znacznie trudniej jest na przykład sklonować lub ukraść odcisk palca niż kartę dostępu.

W sytuacjach, w których potrzebne jest zwiększenie bezpieczeństwa, dane biometryczne mogą być także wykorzystywane do weryfikacji wieloczynnikowej. Po okazaniu na przykład identyfikatora dana osoba musi użyć odcisku palca, aby zweryfikować, że jest osobą, za którą się podaje. Jest to bezpieczniejsze niż używanie kodu PIN do weryfikacji, ponieważ taki kod można łatwo przekazać innym osobom.

  • Większa wygoda

Systemy zabezpieczeń biometrycznych mogą oferować użytkownikom również większą wygodę. Łatwo zapomnieć karty lub klucza, ale dane biometryczne mamy zawsze ze sobą. A jeżeli identyfikator umożliwia rozpoznawanie bez użycia rąk lub na odległość, poziom wygody dodatkowo wzrasta – możesz wejść do budynku po prostu po zeskanowaniu twarzy podczas przechodzenia przez wejście.

 

Czy rozwiązania zabezpieczeń biometrycznych mają wady?

Mimo że systemy zabezpieczeń biometrycznych oferują wiele korzyści, należy pamiętać o pewnych zastrzeżeniach, a nawet potencjalnych zagrożeniach.

Precyzja
Prawdopodobieństwo zidentyfikowania osoby z użyciem zabezpieczenia biometrycznego jest wysokie, ale 100% dokładność nie jest zagwarantowana. Każda technologia rozpoznawania biometrycznego ma własny wskaźnik fałszywej akceptacji i fałszywego odrzucenia, a na dokładność wpływać mogą takie czynniki jak światło słoneczne i czystość czujnika.

Prywatność
Z uwagi na fakt, że dane biometryczne klasyfikuje się jako wrażliwe dane osobowe według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informacje biometryczne muszą być wykorzystywane i przechowywane zgodnie z lokalnymi regulacjami. W niektórych krajach nie wolno na przykład przechowywać żadnych danych biometrycznych w centralnych bazach danych.

Problemy z rejestrowaniem
Niewielkiej grupy osób nie można zarejestrować przy użyciu niektórych technologii rozpoznawania biometrycznego ze względu na takie czynniki jak suche palce, niewyraźne odciski palców, choroby oczu lub wyjątkowo ciemne tęczówki.

Nieuczciwe wykorzystanie
Przedstawienie zdjęcia odcisku palca lub twarzy może oszukać niektóre urządzenia biometryczne i w ten sposób stwarzać okazję do naruszenia bezpieczeństwa. W niektórych rozwiązaniach biometrycznych można dodać wykrywanie żywego obrazu jako dodatkową funkcjonalność. Funkcja ta sprawdza, czy zaprezentowana część ciała należy do żywego człowieka, który znajduje się przed czujnikiem w danym momencie.

Nieco niewygody
Użytkownicy muszą fizycznie stawić się na zarejestrowanie identyfikatorów biometrycznych, podczas gdy kartę dostępu lub kod PIN można przygotować z wyprzedzeniem. Systemy zabezpieczeń biometrycznych są często także wolniejsze w obsłudze, co może być problemem, jeśli wiele osób musi uzyskać dostęp w określonym przedziale czasowym.

Zgodność z RODO
W niektórych krajach, aby spełnić wymogi lokalnych przepisów dotyczących prywatności, matryce biometryczne muszą być przechowywane na kartach dostępu, a nie w osobnej bazie danych. Zaletą tego rozwiązania jest to, że każda osoba posiada i nosi własną matrycę biometryczną, a zagubienie lub kradzież karty ma wpływ tylko na nią. Wadą jest to, że dane biometryczne można stosować wyłącznie do weryfikacji, ponieważ identyfikacji dokonuje się nadal na podstawie karty dostępu. Matryce przechowywane na kartach mają także często niższą rozdzielczość, co utrudnia porównywanie właściwości.

 

Dane biometryczne będą bez wątpienia coraz częściej stosowane w kontroli dostępu fizycznego w nadchodzących latach, zwłaszcza z uwagi na rozwój technologii w celu ograniczenia części pozostałych zagrożeń.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach zabezpieczeń biometrycznych, pobierz naszą dokumentację.

Chcesz dowiedzieć się więcej o biometrycznych systemach bezpieczeństwa?

Pobierz nasze opracowanie na temat biometrii