W odniesieniu do kontroli dostępu bezpieczeństwo nie jest zwykle jedynym obszarem zainteresowania. Decyzje i procesy związane z dostępem dla pracowników, osób odwiedzających i dostawców dotyczą zazwyczaj działów HR, zarządzania obiektami i IT, a także bezpieczeństwa. Jeśli każdy z tych działów używa swójego własnego systemu niezależnie od zarządzania kontrolą dostępu, wyniki mogą być różne: od nieskuteczności po poważne naruszenia bezpieczeństwa.

Ograniczanie ryzyka dzięki automatycznym aktualizacjom

Gdy pracownik na przykład odchodzi z organizacji najlepiej byłoby, gdyby utracił wszystkie przyznane mu prawa dostępu niezwłocznie po wygaśnięciu umowy, ponieważ pozwoliłoby to zapewnić odpowiednie poziomy bezpieczeństwa. Aby tak się stało automatycznie, procesy PIAM powinny być zintegrowane z ogólnymi procesami firmowymi.

W tym przypadku chcemy połączyć bazę danych zarządzania dostępem z bazą danych HR. Dlatego też, gdy ta ostatnia sygnalizuje, że ktoś opuścił firmę lub zmienił rolę, jego prawa dostępu natychmiast aktualizują się w bazie danych zarządzania dostępem.

Większa zgodność i skuteczność

Korzyści wynikające z powiązania systemów kontroli dostępu z innymi systemami i procesami firmowymi znacznie wykraczają poza automatyczne aktualizacje i zwiększone bezpieczeństwo. To także większa spójność procedur i wydajniejsze procesy.

Ułatwia to na przykład przyjmowanie odwiedzających, ponieważ pracownik recepcji wie, kiedy pojawi się gość lub inna osoba i z kim chce się zobaczyć. Dostęp do systemu kontroli dostępu pozwala pracownikom stołówki ocenić, ile osób znajduje się w budynku, i dostosować do tego ilość przygotowywanego jedzenia. Zarządcy obiektów mogą analizować sposób użytkowania budynków i być może zamykać niedostatecznie wykorzystywane obszary na poszczególne części tygodnia, miesiąca lub roku, aby zaoszczędzić koszty mediów. Możliwości jest wiele.

Większa produktywność i zadowolenie

Dzięki integracji kontroli dostępu z innymi systemami używanymi przez organizacje można wykorzystywać generowane możliwości i informacje nie tylko w celu zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności, lecz także do podniesienia produktywności, kreatywności i zadowolenia. To dla nas szczególnie ważne, ponieważ uważamy, że bezpieczeństwo to nie tylko technologia – to także ludzie. Dla nas bezpieczeństwo to pomoc innym w pełnej realizacji swojego potencjału zarówno w pracy, jak i poza nią.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz dokumentację techniczną.