Toegangscontrole beperkt zich niet tot de afdeling beveiliging. Je betrekt ook HR, facilitair management en IT voor beslissingen en processen omtrent toegang voor medewerkers, bezoekers en leveranciers. Als elk van deze afdelingen een eigen systeem gebruikt — onafhankelijk van toegangscontrolebeheer — kan dat resulteren in inefficiëntie of tot ernstige inbreuken op de beveiliging.

Beperkte risico’s met automatische updates

Stel dat een medewerker jouw organisatie verlaat, bijvoorbeeld voor een andere baan. Met het oog op de beveiliging wil je dat zijn of haar toegangsrechten worden ingetrokken zodra de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Om ervoor te zorgen dat dit automatisch gebeurt, integreer je het fysieke identiteits- en toegangsbeheer (PIAM) met andere bedrijfsprocessen.

In dit geval wil je dat de database voor toegangsbeheer is gekoppeld aan jouw HR-database. Dus als de HR-database aangeeft dat iemand uit dienst is, dan worden zijn of haar toegangsrechten direct bijgewerkt (lees, uitgeschakeld) in de database voor toegangsbeheer.

Verbeterde consistentie en efficiëntie

Automatische updates die de beveiliging verhogen zijn natuurlijk handig. Maar er zijn veel meer voordelen van integratie van toegangscontrole met andere systemen en processen in jouw organisatie. Integratie maakt procedures consistenter en processen efficiënter.

Zo wordt jouw organisatie gastvrijer. Receptionisten weten bijvoorbeeld beter wanneer een bezoeker wordt verwacht en met wie deze bezoeker een afspraak heeft. Catering-personeel kan zien hoeveel mensen zich in het gebouw bevinden en de hoeveelheid maaltijden die ze bereiden daarop afstemmen. En facilitair management kan het gebruik van gebouwen analyseren. Ruimtes en gedeeltes die in bepaalde periodes beperkter of niet worden gebruikt, kunnen dan tijdelijk worden afgesloten om energiekosten te besparen. Kortom, er is een heel scala aan opties om de organisatie als geheel efficiënter te maken.

Verhoogde productiviteit en tevredenheid

Integratie van toegangscontrole met andere bedrijfssystemen geeft mogelijkheden en informatie die je strategisch inzet. Zo verbeter je niet alleen de beveiliging en efficiëntie, maar ook de productiviteit, creativiteit en zelfs de tevredenheid. Dit is voor ons extra belangrijk, omdat wij ervan overtuigd zijn dat beveiliging draait om technologie én mensen. Wat ons betreft is beveiliging een middel om mensen te helpen het maximale uit hun leven en hun werk te halen.

Wil je meer weten?

Download  onze whitepaper.