Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 stawia przed firmami wiele różnych wyzwań, a jednym z nich jest właściwa kontrola dostępu do budynków i innych miejsc pracy. Funkcje kontroli dostępu AEOS zapewniają wysoką elastyczność w kwestii doboru specjalnych rozwiązań na okoliczność pracy z domu. Należy jednak przygotować się z wyprzedzeniem na okres, w którym wszyscy pracownicy (lub niektórzy z nich) otrzymają zezwolenie na powrót do lokalizacji firmowych.

W tym kontekście szczególnej uwagi wymaga funkcja automatycznego blokowania w AEOS, która zostaje aktywowana, gdy pracownik nie uzyskuje dostępu przez liczbę dni lub tygodni określoną przez użytkownika. Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji, gdy ktoś nie pracuje już w firmie, ale z jakiegoś powodu nie odebrano mu uprawnień dostępu.

Jeśli z powodu pandemii koronawirusa wiele osób pracuje z domu, warto sprawdzić i dostosować ustawienia funkcji automatycznego blokowania. Dzięki temu można uniknąć kłopotów i zakłóceń pracy wynikających z braku dostępu po powrocie do firmy.

Można tego dokonać na dwa sposoby.

1.     Wyłączenie funkcji automatycznego blokowania dla konkretnych osób

Można tego dokonać za pomocą interfejsu pulpitu AEOS (instrukcje znajdują się w punkcie 3.12 podręcznika użytkownika AEOS) lub interfejsu konserwacji AEOS (patrz punkt 4.1.10 podręcznika użytkownika AEOS).

2.    Przedłużenie okresu przed automatycznym zablokowaniem dla wszystkich osób

W tym przypadku również należy użyć interfejsu konserwacji AEOS (patrz punkt 5.1.6 podręcznika użytkownika AEOS).

Stopniowe przyznawanie dostępu

W pewnym momencie może nastąpić decyzja o przywróceniu niektórym (ale nie wszystkim) zespołom lub pracownikom możliwości pracy na terenie firmy. Może też zaistnieć potrzeba przyznania dostępu ekipie sprzątającej, podczas gdy pracownicy firmy pracują z domu. W takich sytuacjach niezwykle przydatne są ustawienia poziomów bezpieczeństwa AEOS, które pozwalają definiować różne scenariusze przewidujące zróżnicowane potrzeby związane z autoryzacją. Jest to bardzo użyteczne podczas sytuacji nadzwyczajnych, ponieważ pozwala na błyskawiczne wybranie właściwych scenariuszy (i tym samym dobór wszystkich ustawień dostępu).

 

Ustawienie scenariuszy na sytuacje nieawaryjne

To niezwykle przydatna funkcja pozwalająca tworzyć scenariusze dotyczące sytuacji nieawaryjnych, które odbiegają od normy. Może to być na przykład praca w weekendy raz czy dwa razy w roku lub, jak w omawianym przypadku, zespoły stopniowo wracające do pracy w biurze.

Wystarczy utworzyć scenariusz dotyczący każdej fazy powrotu pracowników do biura. W fazie 1. dostęp może uzyskać na przykład wyłącznie ekipa sprzątająca. W fazie 2. otrzymują go jedynie dyrektorzy i kierownicy wyższego szczebla. Faza 3. może przewidywać dostęp wyłącznie dla pracowników działu IT oraz dyrektorów i kierowników wyższego szczebla. Faza 4. może być natomiast momentem przywrócenia standardowych ustawień kontroli dostępu. Nasze oprogramowanie zapewnia pełną elastyczność w kwestii doboru scenariuszy i ustawień autoryzacji, które najlepiej zaspokoją potrzeby użytkownika.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcji automatycznego blokowania, poziomów bezpieczeństwa oraz wielu innych funkcji oprogramowania AEOS ułatwiających pracę w tym trudnym okresie, zachęcamy do kontaktu.

More news