Funkcje
Zamów wersję demonstracyjną

AEOS nie tylko otwiera drzwi, lecz także chroni cenne zasoby oraz sprawia, że ludzie czują się bezpiecznie. Pozwala decydować użytkownikowi o sposobie reakcji na różne sytuacje.

AEOS oferuje aplikacje sieciowe dostosowane do potrzeb użytkownika i umożliwia łatwe wprowadzanie zmian w polityce bezpieczeństwa. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że osoby pracujące z systemem AEOS będą ściślej przestrzegać polityki bezpieczeństwa, gdyż system wspiera je w codziennej pracy. A system AEOS jest tak intuicyjny, że nie wymaga długich szkoleń i umożliwia bardziej efektywną realizację zadań.

Operating-AEOS-glow

Kontrola nad wszystkimi uprawnieniami

AEOS pozwala łatwo kontrolować, kto ma dostęp, gdzie, kiedy i na jakich warunkach. Zapewnia bezpieczeństwo, umożliwiając dostęp dopiero po identyfikacji i weryfikacji danej osoby.

 • Automatyczne przypisywanie szablonów osobom na podstawie zajmowanego stanowiska.
 • Tworzenie harmonogramów czasowych umożliwiających łatwe przypisywanie praw dostępu w określonych terminach.
 • Łatwa konfiguracja zasad specjalnych takich jak funkcja Anti-Passback, zasada 2 par oczu, lub manager first.
 • Automatyczne uprawnienia na podstawie atrybutów, dzięki którym można skonfigurować uprawnienia na podstawie zasad klienta.
 • Wstępne definiowanie poziomów bezpieczeństwa, które można wdrożyć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu.

Monitorowanie i kontrola. Aktualizacja w czasie rzeczywistym.

Istnieje wiele możliwości monitorowania i kontroli w systemie AEOS. System zapewnia informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa, na przykład o zbyt długo otwartych drzwiach lub wadach technicznych w czasie rzeczywistym. AEOS umożliwia również przejęcie kontroli poprzez ręczne lub automatyczne reagowanie na wydarzenia. Można na przykład zdecydować o reakcji na alarmy przy wykorzystaniu wstępnie zdefiniowanych instrukcji. Pomaga to zapewnić przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przez wszystkich użytkowników systemu AEOS. AEOS pomaga w monitorowaniu i kontrolowaniu aspektów takich jak przepływ i obecność osób. Wszystko to przyczynia się do efektywniejszego zarządzania firmą.

graphical_alarm_handler_CMYK
 • Wiedza o tym, kto znajduje się w budynku – AEOS jest w stanie wygenerować listę obecności w dowolnym czasie.
 • Monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym i analiza przeszłych zdarzeń.
 • Wstępne definiowanie reagowania na określone zdarzenia, aby ujednolicić reakcje na alarmy.
 • Automatyczne reagowanie może, na przykład, włączyć kamerę w przypadku wykrycia nieautoryzowanego identyfikatora.
 • Obchody strażników są również monitorowane, więc przypadku wykrycia nieprawidłowości uruchomiony zostanie alarm.
 • Rejestr audytu wszystkich czynności prowadzonych przez operatoraw systemie AEOS.
 • Kontrola frekwencji poprzez dopuszczenie przebywania maksymalnej liczby osób na danym obszarze.
 • Monitorowanie i kontrolowanie maksymalnej liczby ruchów, które dana osoba może wykonać w danym obszarze.
dashboard

Zarządzanie bezpieczeństwem podczas okresu eksploatacji systemu AEOS

Ludzie przychodzą i odchodzą, a budynek lub organizacja będzie się zmieniać z czasem. Utrzymanie kontroli nad bezpieczeństwem pomimo takich zmian ma kluczowe znaczenie. Kluczową korzyścią systemu AEOS jest sposób rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji kart dostępu. W systemie AEOS uprawnienia są przypisywane osobom, a nie kartom, co zapobiega nadmiernemu przeciążeniu systemu. Pozwala to na przypisanie wielu rodzajów identyfikatorów jednej osobie, aby w przypadku modyfikacji uprawnień zmiany zostały jednocześnie zastosowane do wszystkich identyfikatorów.

 • Zarządzanie tożsamością.
 • Automatyczne wprowadzanie danych.
 • Rejestracja danych biometrycznych.
 • Rejestracja numeru identyfikatora.
 • Wydruk identyfikatora.
 • Wymiana karty.
 • Polityka blokowania identyfikatorów i osób.
 • Daty ważności.
 • Naruszenia i czarna lista.

Analiza danych

AEOS dostarcza informacje, które można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa i procesów biznesowych oraz do prowadzenia badań kryminalistycznych. Funkcja raportowania AEOS może przedstawić dane na temat alarmów, nieprawidłowości w przepływie osób i operacjach wykonywanych przez personel. Raporty można dostosować do własnych potrzeb, lecz AEOS oferuje również wiele raportów standardowych.

Diagnosis-glow
 • Analiza przepływu osób
 • Ocena uprawnień
 • Zarządzanie identyfikatorami
 • Monitorowanie drzwi
 • Badania kryminalistyczne
Pytania

Zamów wersję demonstracyjną

Chcesz zobaczyć AEOS w akcji? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, co możemy Ci zaoferować.

Get in touch