Głównym powodem instalowania systemu kontroli dostępu jest zwykle potrzeba zabezpieczenia fizycznego dostępu do budynków lub lokalizacji. Potrzeba kontrolowania, kto i kiedy wchodzi do poszczególnych obszarów, oraz rejestrowania tych danych. Wybór odpowiedniego systemu może rozszerzyć korzyści wynikające z kontroli dostępu znacznie poza ochronę ludzi, miejsc i dobytku.

Zalety kontroli dostępu – szereg korzyści komercyjnych

 

  • Ludzie na pierwszym miejscu

System kontroli dostępu i generowane przez niego informacje mogą odgrywać strategiczną rolę, pomagając zwiększyć nie tylko poziom bezpieczeństwa, lecz także produktywność, wydajność, kreatywność, a nawet zadowolenie. To dlatego, że dla nas najważniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić w systemie kontroli dostępu, są ludzie, którzy będą z niego korzystać.

Uważamy, że bezpieczeństwo to nie tylko technologia – to ludzie i ich codzienne życie oraz pomaganie im w jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych możliwości. Odpowiedni system kontroli dostępu zapewni wszystkim spokój ducha w zakresie bezpieczeństwa i pozwoli im żyć pełnią życia. Nazywamy to „Security for life” – które wiąże się z poczuciem wolności każdego dnia.

 

  • Zwiększenie wygody dla poprawy produktywności

Spójrzmy na prosty przykład. Powiedzmy, że masz dużą międzynarodową firmę działającą w kilku lokalizacjach. Wielu pracowników może mieć potrzebę regularnego odwiedzania różnych lokalizacji. Bez dobrego systemu kontroli dostępu mogą napotkać różne komplikacje, marnujące czas i ograniczające prawdopodobieństwo mobilnej współpracy. Na przykład w każdej lokalizacji mogą stać w długiej kolejce do rejestracji gości. A potem okaże się, że nie mogą zalogować się do sieci, wysłać dokumentu do wydruku albo nawet swobodnie poruszać się po budynku.

Może masz mniejszą firmę z tylko jedną lokalizacją, w której – o ile nie dysponujesz kluczem – masz dostęp do budynku tylko w standardowych godzinach pracy. Jeżeli wolisz pracować wczesnym rankiem albo musisz pracować do późna nad ważnym projektem, musisz pożyczać klucz albo pracować w innym miejscu.

Wszystkich tych barier na drodze do wygody można uniknąć dzięki zastosowaniu systemu kontroli dostępu. A szczególnie systemu, który oferuje elastyczność uwzględnienia wielu funkcji na jednej karcie dostępu oraz standaryzację w różnych lokalizacjach i krajach.

 

  • Spersonalizowane, zorganizowane powitanie

Kolejnym przykładem korzyści oferowanych przez system kontroli dostępu jest możliwość odpowiedniego i sprawnego witania gości. W pełni poinformowana recepcjonistka, która nie jest obciążona wydawaniem kart dla gości i innymi obowiązkami administracyjnymi, jest w stanie serdecznie przywitać gości i poświęcić im należytą uwagę. Karty dla gości można tworzyć szybko w skonfigurowanym procesie, a osoba przyjmująca gości zostanie automatycznie powiadomiona o ich przybyciu.

Wykonawcy z kolei mogą udać się bezpośrednio do kiosku, w którym mogą szybko zweryfikować swoją tożsamość i dopełnić innych niezbędnych procedur, zanim przystąpią do wykonywania prac.

 

  • Ochrona procesów, danych i ciągłości działania

To zrozumiałe, że rozważając kontrolę dostępu, najpierw myślimy o bezpieczeństwie fizycznym, ale co z ochroną procesów biznesowych i ważnych danych? Jedną z wielu zalet kontroli dostępu jest pomoc w zapewnieniu ciągłości działania. System może na przykład zapobiegać zakłóceniu procesów logistycznych lub wyciekowi wrażliwych danych – co w obu przypadkach może mieć katastrofalne konsekwencje dla obrotów i reputacji firmy.

Można także wykorzystać system kontroli dostępu do optymalizowania procesów biznesowych. W połączeniu z innymi systemami, takimi jak baza danych HR, system może pomóc znacznie ograniczyć obowiązki administracyjne. Wystarczy wprowadzić informacje tylko raz, po czym są one automatycznie aktualizowane.

 

  • Zmaksymalizowanie powierzchni

Kolejną cenną zaletą systemu kontroli dostępu jest nie tylko ochrona budynków, lecz także pomoc w ich bardziej efektywnym wykorzystaniu. System kontroli dostępu może na przykład ustalić, że w budynku jest bardzo spokojnie w poniedziałki lub w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Na podstawie tych informacji możesz podjąć decyzję o otwieraniu tylko niektórych pięter w okresach mniejszego ruchu. Może się także okazać, że mniejsza powierzchnia jest w zupełności wystarczająca.

 

  • Zalety systemu kontroli dostępu, który jest otwarty i elastyczny

Aby w pełni korzystać z zalet kontroli dostępu, trzeba oczywiście wybrać znakomity system. AEOS produkcji Nedap to pierwszy system kontroli dostępu na bazie oprogramowania, który obecnie cieszy się zaufaniem na całym świecie.

AEOS jest zbudowany na standardach otwartych i może być zintegrowany z szeregiem innych technologii, od czytników biometrycznych po monitoring wideo i bezprzewodowe zamki. Ta funkcjonalność oraz niezwykła elastyczność AEOS stwarza niezliczone możliwości dostosowania systemu do potrzeb konkretnej firmy. Dzięki temu możesz dbać o spełnienie wymogów globalnych lub regulacyjnych, jednocześnie dostosowując każde miejsce do lokalnych potrzeb.

 

  • Kontrola dostępu, która rozwija się i zmienia razem z firmą

Dobry system kontroli dostępu powinien wystarczyć na co najmniej 10 lat – a zatem zdolność elastycznego skalowania odpowiednio do potrzeb w przyszłości jest kluczowa. Z AEOS możesz rozpocząć od podstawowej wersji, stopniowo rozszerzając system i jego funkcjonalność. Elementy sprzętowe są identyczne dla firm dużych i małych, a ceny i architektura mogą być skalowane odpowiednio do potrzeb firmy. Nasz globalny program dla klientów jest również dostępny dla firm międzynarodowych, którym zależy na szybszym i łatwiejszym usprawnianiu kontroli dostępu.

 

  • Zabezpieczenie ochrony

Łatwo zapomnieć, że kontrola dostępu także wymaga ochrony – jak powstrzymać kogoś przed zhakowaniem systemu i przejęciem kontroli? Na szczęście kompleksowe zabezpieczenia AEOS chronią system fizycznej kontroli dostępu przed cyberatakami i spełniają najwyższe wymogi dotyczące bezpieczeństwa na całym świecie.

 

Więcej niż fizyczna kontrola dostępu

Podsumowując: jedną z kluczowych kwestii, o których należy pamiętać, jest to, że kontrola dostępu polega nie tylko na kontrolowaniu dostępu. Aby zmaksymalizować inwestycję, należy przyjrzeć się innym korzyściom, jakie oferuje system kontroli dostępu. Ustal także, jak zmierzyć sukces systemu i jego wartość, aby móc go doskonalić i optymalizować.

A co najważniejsze – pamiętaj, że ludzie i ich codzienne funkcjonowanie powinni być najważniejsi w procesie wybierania, projektowania i stosowania systemu kontroli dostępu.

Potrzebujesz więcej informacji o kontroli dostępu i AEOS?

Pobierz 5 kroków do odnalezienia odpowiedniego systemu kontroli dostępu