Po czym poznać, że system kontroli dostępu fizycznego jest przestarzały?

Systemy bezpieczeństwa nadają się do użytku zazwyczaj przez okres od pięciu do dziesięciu lat. Nawet jeśli Twój system kontroli dostępu fizycznego został kupiony zaledwie rok czy dwa lata temu, może być już nieaktualny.

Największy problem polega na tym, że często dostrzegamy przestarzałość systemu dopiero wówczas, gdy już jest za późno. Wielu producentów nie chce inicjować procesu wymiany, bo obawia się, że klienci wybiorą zastępcze rozwiązanie konkurencji, dlatego nie ostrzegają o tym, iż system przestaje być aktualny. Niektórzy producenci czekają, aż będą mieli gotowy kosztowny produkt zastępczy, i wówczas informują o konieczności natychmiastowego wykupienia krytycznych aktualizacji, co odbiera klientom możliwość przeprowadzenia gruntownej analizy i określenia najlepszego sposobu na modernizację systemu.

Oznaki przestarzałości systemu

Po czym więc poznać, że system kontroli dostępu fizycznego stał się przestarzały lub niebawem taki się stanie? Oto najważniejsze oznaki, na które należy zwrócić uwagę.

  1. Wadliwe działanie –W systemie zaczynają występować usterki i inne problemy, których zlikwidowanie zajmuje niekiedy dużo czasu.
  2. Brak wsparcia –Producent nie świadczy już wsparcia technicznego w zakresie danego systemu. Aktualizacje oprogramowania nie są już tworzone lub ich udostępnienie zajmuje dużo czasu ze względu na problemy ze zgodnością.
  3. Brak interoperacyjności – Nie ma możliwości integracji obecnych lub nowych systemów i zabezpieczeń ze stosowanym systemem kontroli dostępu.
  4. Obniżona wydajność – System zaczyna działać powoli lub nie oferuje potrzebnych funkcji. Występują trudności w udostępnianiu informacji w obrębie zespołów, a gdy pracownicy opuszczają firmę lub zmieniają stanowisko, zaktualizowanie ich uprawnień zajmuje wiele dni.
  5. Wpływ na produktywność – Członkowie personelu technicznego mają trudności z przygotowaniem poprawek do systemu. Zabiera to cenny czas nie tylko im, lecz także innym pracownikom, którzy wstrzymują prace w oczekiwaniu na rozwiązanie.
  6. Większe zagrożenia – Nie ma możliwości wystarczająco precyzyjnej kontroli dostępu, co naraża chronione zasoby na zagrożenia.
  7. Brak możliwości rozwoju i rozbudowy – System nie oferuje możliwości rozbudowy pod względem liczby pracowników czy lokalizacji i uniemożliwia wdrożenie nowych technologii i metod pracy.

Kluczowe cechy nowoczesnych systemów kontroli dostępu

W przeciwieństwie do przestarzałych rozwiązań nowoczesne i aktualne systemy kontroli dostępu są niezwykle elastyczne i skalowalne. Pozwalają na łatwą adaptację, np. dodanie większej liczby osób, drzwi, lokalizacji i funkcji. Oferują również szerokie możliwości przetwarzania danych oraz intuicyjne przepływy prac, które sprzyjają daleko posuniętej automatyzacji.

Obecne systemy kontroli dostępu o wysokiej jakości można łatwo zintegrować z innymi rozwiązaniami, na przykład w celu zarządzania odwiedzającymi i danymi wideo, identyfikacji biometrycznej czy prowadzenia bazy danych kadrowych. Ich dodatkowym atutem jest centralizacja, która pozwala na zdalne kontrolowanie wszystkich lokalizacji, uprawnień i połączonych systemów z użyciem interfejsu opartego na sieci Web. Oferują również wysoki poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do kontroli dostępu dla ludzi i pojazdów, co pozwala na ochronę sieci i bezpieczne przechowywanie danych.

 

Optymalizacja pod kątem przyszłych rozwiązań

Kolejną istotną cechą najlepszych nowoczesnych systemów kontroli dostępu jest optymalizacja pod kątem przyszłych rozwiązań, dzięki czemu można je łatwo aktualizować i nie wymagają one zastąpienia czymś zupełnie innym. Niektórzy producenci gwarantują oferowanie w przyszłości wsparcia w zakresie swoich systemów. Przykładem jest firma Nedap, która świętowała ostatnio 20-lecie swojego systemu kontroli dostępu AEOS i wciąż oferuje wsparcie oraz przygotowuje je pod kątem przyszłych rozwiązań.

Jedną z oznak (zbliżającej się) przestarzałości systemu kontroli dostępu, o której wspomnieliśmy powyżej, jest brak możliwości rozwoju. Przyjrzyjmy się, w jakich obszarach następuje obecnie rozwój.

 

Cyberbezpieczeństwo

Zaawansowane systemy kontroli dostępu fizycznego są zazwyczaj oparte na IP i wspomagane odpowiednim oprogramowaniem. Choć wiąże się z tym wiele korzyści, należy pamiętać, że takie systemy i ich komponenty oparte na IP stanowią część firmowej sieci IT, dlatego należy zapewnić im odpowiednią ochronę przed cyberprzestępcami. Takie osoby mogą na przykład klonować karty lub włamywać się do systemu, aby kraść lub modyfikować dane albo dostosowywać ustawienia tak, by umożliwić nieautoryzowany dostęp.

Każdego dnia pojawiają się nowe cyberzagrożenia, dlatego należy dbać o regularną aktualizację zabezpieczeń systemu.

 

Technologia oparta na chmurze

Podobnie jak usługi do przechowywania dokumentów oraz strumieniowania muzyki, filmów i seriali, wiele systemów i usług z zakresu bezpieczeństwa w coraz większym stopniu bazuje na chmurze. Przeniesienie serwera i bazy danych do chmury oferuje wiele korzyści, w tym możliwość bezpiecznego zarządzania danymi i kopiami zapasowymi ze świadomością, że nawet jeśli dojdzie do awarii serwera fizycznego, istnieje zabezpieczenie w postaci chmury.

 

Obsługa mobilna

Tradycyjne rozwiązania do kontroli dostępu, takie jak karty czy papierowe rejestry, są coraz częściej zastępowane urządzeniami mobilnymi. Są wygodniejsze dla użytkowników: odwiedzający nie muszą stać w kolejce po tymczasowe karty dostępu, a pracownicy nie zapominają o zabraniu telefonu równie często, jak ma to miejsce w przypadku kart dostępu. Rezygnacja z produkowania, dystrybucji i wymiany fizycznych kart na rzecz urządzeń mobilnych pozwala również ograniczyć wydatki.

Mobilny system jest także dogodnym rozwiązaniem dla osób, które go obsługą, np. strażnicy mogą w każdej chwili uzyskać do niego dostęp z poziomu tabletu, aby sprawdzić odwiedzających. Urządzenia mobilne ułatwiają również przeprowadzenie zbiórki podczas ewakuacji.

Jaki jest wpływ przestarzałych systemów kontroli dostępu?

Nieaktualny system kontroli dostępu stwarza wiele różnych problemów. Poniżej podaliśmy kilka przykładów.

 

Problemy z bezpieczeństwem

Przestarzały system jest prawdopodobnie o wiele słabszy, dlatego zwiększa prawdopodobieństwo przestępstwa, na przykład kradzieży danych lub nieautoryzowanego dostępu, który może skutkować kradzieżą fizyczną, a nawet aktami terroryzmu. W niektórych branżach systemy kontroli dostępu odgrywają szczególnie ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa miejsca pracy. Jeśli stosowany system nie wywiązuje się ze swoich zadań, może to skutkować poważnymi urazami, a nawet śmiercią.

 

Naruszenia przepisów i standardów

Przestarzały system znacznie utrudnia zachowanie zgodności z coraz większą liczbą przepisów prawnych, regulacji i zasad. Jest to szczególnie kłopotliwe w sektorach, w których obowiązują surowsze wymagania, na przykład w branży finansowej lub chemicznej.

 

Uszczerbek na reputacji

Jeśli dojdzie do naruszenia systemu albo, co gorsza, bezpieczeństwa ludzi, danych lub mienia, wizerunek marki i reputacja mogą doznać uszczerbku, po którym bardzo trudno się podnieść.

 

Niskie morale i trudności z rekrutacją

System, który jest ograniczony lub trudny w użyciu, wpływa negatywnie na morale pracowników, zwłaszcza ochroniarzy czy pracowników recepcji, i utrudnia znalezienie nowych kompetentnych pracowników.

 

Zakłócenia współpracy i obniżenie wydajności

W przypadku gdy dane są przechowywane w osobnych systemach, między którymi nie dochodzi do żadnej komunikacji, utrudnia to zespołom współpracę i optymalne wykorzystanie nadarzających się okazji czy ograniczenie wydatków. Jeśli zarządca obiektu nie wie na przykład, że w piątki budynek jest przeważnie w połowie pusty, nie może dostosować nakładów na wyżywienie, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację itd., a tym samym traci okazję do oszczędności.

 

Wyższe koszty

System, który stwarza problemy, może skutkować koniecznością zatrudnienia dodatkowych informatyków lub ochroniarzy albo zainwestowaniem w dodatkowe systemy. Korzystanie z przestarzałego rozwiązania oznacza również wyższe koszty ubezpieczenia, a czasami wręcz brak możliwości otrzymania odszkodowania w razie incydentu. Wiąże się również z wydatkami, których można uniknąć, stosując nowoczesny system kontroli dostępu.

 

Chcesz się dowiedzieć, co zrobić, jeśli Twój system kontroli dostępu fizycznego jest przestarzały, i jak płynnie przejść na nowe rozwiązanie? Przeczytaj część 2 dostępną tutaj.

Czy stoisz przed zadaniem migracji do nowego systemu kontroli dostępu?

Przejście na nowy system może wydawać się dużym wyzwaniem. Ale dobrze potraktowane, jest to wyzwanie, które jest stosunkowo łatwe do opanowania. Opracowaliśmy przejrzysty 10-etapowy plan i opisaliśmy, w jaki sposób możesz zminimalizować wpływ migracji kontroli dostępu na Twoją firmę.

Pobierz naszą białą księgę, aby dowiedzieć się więcej.